Tube

C-TB Binocular Tube B

TC-T-TS S Tube

TC-T-ER ER Tube

C-TF Trinocular Tube F

C-TT Trinocular Tube T

LV-TI3 Trinocular Tube

C-TE2 Ergonomic Binocular Tube

NI-TT-E Motorized Quadrocular Tilting Tube

NI-TT Quadrocular Tilting Tube

TI2-T-BP-E Motorized Eyepiece Tube Base Unit for External PH

TI2-T-BA Assist Eyepiece Tube Base Unit

TI2-T-BC Eyepiece Tube Base Unit with Port

TI2-T-BS S Eyepiece Tube Base Unit